Тема 8. Юридичні особи. Всього годин 8, у т.ч

Всього годин 8, у т.ч. самостійна робота 2.

При самостійному опрацюванні теми студентам варто ознайомитись з рекомендованої додатковою літературою. Варто значну увагу приділити поняттю юридичної особи та основним ознакам (організаційна єдність, участь у цивільному обігу від свого імені, відокремлене майно, самостійна відповідальність за своїми зобов’язаннями, здатність бути позивачем або відповідачем у суді, легалізацій на ознака).

Для ґрунтовного вивчення теми студенти повинні опрацювати матеріал щодо доктринальних вчень про юридичну особу. Розглянути теорії походження юридичних осіб (теорія фікції, теорія персоніфікованої цілі, теорія персоніфікованої відповідальності, органічна теорія, реалістична теорія, теорія колективу, теорія держави, теорія директора тощо).

Студентам варто висвітлити питання щодо правоздатності Тема 8. Юридичні особи. Всього годин 8, у т.ч юридичної особи та розкрити її зміст. Майнові права та обов'язки юридичних осіб. Особисті немайнові права та обов'язки юридичних осіб.

При самостійному опрацюванні не можна оминути питання про організаційно-правові форми юридичних осіб; товариства та установи; підприємницькі та непідприємницькі товариства. Способи створення юридичної особи. Варто звернути увагу на те, що юридичні особи мають право створювати у своєму складі відокремлені підрозділи у вигляді філій та представництв, правове становище яких визначається ЦК України. Студенти повинні чітко відмежовувати філії від представництв.

Важливе значення для розуміння та засвоєння теми є розкриття питання про індивідуалізацію юридичних осіб. Студенти повинні оперувати поняттям індивідуалізація юридичної особи Тема 8. Юридичні особи. Всього годин 8, у т.ч та усвідомити її правове значення. А також визначити ознаки, які дозволяють відрізнити одну юридичну особу від іншої, тобто персоніфікують її: найменування юридичної особи (комерційне (фірмове) найменування), місцезнаходження юридичної особи., рахунки юридичної особи, печатка.

Потрібно також розглянути питання щодо державної реєстрації юридичної особи. Установчі документи юридичної особи. Органи юридичної особи. Способи створення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний. Припинення юридичних осіб. Форми припинення юридичних осіб: реорганізація та ліквідація. Види реорганізації: злиття, поділ, приєднання, перетворення. Виділ юридичної особи. Добровільний та примусовий порядок ліквідації юридичної особи. Задоволення вимог кредиторів.

Студентами самостійно розглядається теоретичний матеріал з наступних питань:

31. Участь юридичних осіб публічного Тема 8. Юридичні особи. Всього годин 8, у т.ч права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права.

32. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.

33. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.

34. Майно юридичних осіб приватного права.

35. Правосуб’єктність юридичних осіб приватного права.

36. Об’єднання юридичних осіб приватного права.

37. Повне та сингулярне правонаступництво при реорганізації.38. Порядок перетворення юридичної особи.

39. Підстави для припинення юридичної особи.

40. Банкрутство юридичної особи та його види.

41. Підстави для банкрутства юридичної особи.

42. Способи запобігання банкрутству юридичної особи.

43. Наслідки банкрутства юридичної особи.

44. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичних осіб.

45. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичних осіб Тема 8. Юридичні особи. Всього годин 8, у т.ч.

Література:

Основна література –1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література –7, 9, 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 40-49, 51, 62, 63, 64, 75, 77-80, 83, 84, 89, 95-98, 100, 101, 105, 106, 110, 112, 128, 129, 138, 146-148, 154, 159-164, 169, 180, 198, 209, 236, 245, 254, 257, 263-267, 276, 286, 297, 300, 301, 306-308, 323, 328, 333, 338, 350, 351, 357; нормативні акти – 1,2, 5,8, 9, 10, 13, 15,16, 17.


documentbcjasub.html
documentbcjbaej.html
documentbcjbhor.html
documentbcjboyz.html
documentbcjbwjh.html
Документ Тема 8. Юридичні особи. Всього годин 8, у т.ч